നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » GLOBAL CORONAVIRUS DEATH TOLL CROSSES TWO LAKH FOURTY THOUSAND OVER 85PERCENTAGE OF FATALITIES REPORTED FROM EUROPE AND US

    COVID 19 | ആഗോള മരണസംഖ്യ 2,40,000 കടന്നു; 85% മരണങ്ങളും യുഎസിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിൽ നിന്നുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    CORONA OUTBREAK | കൊറോണ അതിഭീകരമായി ബാധിച്ച മറ്റൊരു രാജ്യം യുഎസാണ്.  65,173 മരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

    )}