നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » HEALTH DEPARTMENT DECLARES FOUR NEW HOTSPOTS IN KERALA TODAY

    Hotspots | സംസ്ഥാനത്ത് നാലു പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി

    ഒരു പ്രദേശത്തേയും ഇന്ന് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവില്‍ ആകെ 406 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്