നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » HOTSPOTS IN KERALA HEALTH DEPARTMENT DECLARES TWO PLACES IN HOTSPOTS LIST

    Hotspots in Kerala | സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി

    ഇന്ന് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. ഇതോടെ നിലവില്‍ ആകെ 446 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്.