നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » IN VIDEO CONFERENCE WITH VARANASI RESIDENTS PM REITERATES NEED TO PRACTISE SOCIAL DISTANCING

    Covid 19| 'മഹാഭാരതയുദ്ധം 18 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിജയിച്ചു'; ഈ പോരാട്ടം 21 ദിവസത്തിനകം വിജയിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

    Covid 19 | രാജ്യം കോവിഡിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊരുതുകയാണ്. 130 കോടി ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടം വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു

    )}