നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » ITALY REPORTS 651 NEW CORONAVIRUS DEATHS TOLL NEARS 5500

    Covid 19 | ഇറ്റലിയിൽ 651 പേർ കൂടി മരിച്ചു; ആകെ മരണം 5500 കടന്നു

    Covid 19 | ഒരു മാസത്തിനിടെ ഒരു ദിവസം ഇറ്റലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ മരണനിരക്കാണ് ഇന്നത്തേത്.

    )}