നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » KANNUR MEDICAL COLLEGE TURN TO KERALAS FIRST COVID 19 SPECIALITY HOSPITAL NEW TV MNB

    കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് 19 പ്രത്യേക ആശുപത്രി സജ്ജം; ചികിത്സയ്ക്ക് ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ

    Covid 19 | കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവായി വരുന്നവര്‍ക്ക് താഴത്തെ നിലയില്‍ പ്രത്യേകം ലിഫ്റ്റുണ്ട്. ഇവരെ നേരിട്ട് ആറാമത്തെ നിലയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കും. റിപ്പോർട്ട്- മനു ഭരത്