നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » MAN STEALS PPE KIT FROM HOSPITAL THINKING IT RAIN COAT TESTS COVID POSITIVE

    റെയിൻ കോട്ടെന്ന് കരുതി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പിപിഇ കിറ്റ് അടിച്ചുമാറ്റി; പിന്നാലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്

    1000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പുതിയ റെയിൻ കോട്ട് ആണെന്നാണ് ഇയാൾ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞത്.

    )}