നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » NO CORONAVIRUS TEST KITS MADE IN INDIA SHORTAGE CAUSED BY IMPORTS STUCK IN AIRLINES LOCKDOWN SAYS THYROCARE

    COVID 19| കൊറോണ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല; വിമാനസർവ്വീസ് നിലയ്ക്കുന്നതോടെ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം

    COVID 19 | കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധന നിലവിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ്: രക്തം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും സ്രവം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും. രക്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് 700 രൂപയോളം ചെലവാകും.

    )}