നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » NSS GENERAL SECRATARY SUKUMARAN NAIR WANTS TO RESCHEDULE THE EXAMS IN KERALA

    Covid 19: പരീക്ഷകളെല്ലാം മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ്

    Covid 19 | ഭയം ഒഴിവാക്കാം, കഴിയുന്നതും വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതരാകാം, പക്ഷേ പരീക്ഷകേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നതും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്നതുമായ കുട്ടികൾ അതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ സുരക്ഷയ്ക്ക് പറ്റിയതല്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    )}