നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » PHOTOS FIRST FLIGHTS LAND IN KERALA WITH 363 FROM UAE CORONAVIRUS LOCKDOWN

    Expats Return | ഇനി അവർ ജന്മനാടിന്റെ കരുതലിൽ; ഇന്നലെ മടങ്ങിയെത്തിയ ആദ്യ സംഘം

    നാല് കൈകുഞ്ഞുങ്ങളും 177 യാത്രക്കാരുമാണ് എയർ ഇന്ത്യാ എക്സ്പ്രസിലുണ്ടായിരുന്നത്.

    )}