നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » YOU NEED TO KNOW ABOUT COVID 19 IS AIRBORNE OR NOT

    കോവിഡ് 19 വായുവിലൂടെ പകരുമോ ഇല്ലയോ? നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    കോവിഡ് വായുവിലൂടെ പകരുമെന്നതിന് ഇതുവരെ തെളിവ് നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

    )}