നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » 25 PAVAN GOLD AND 30000 RUPEES STOLEN FROM PALAKKAD NJ TV

    പാലക്കാട് വീട് കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം; കവർന്നത് 25 പവനും മുപ്പതിനായിരം രൂപയും

    രണ്ടുനില വീടിന്റെ മുകൾനിലയിലെ വാതിൽ കുത്തിതുറന്നാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്തു കയറിയത്.

    )}