നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » 46 YEAR OLD DELHI BUSINESSMAN KILLED BY GIRLFRIENDS FIANCE BODY STUFFED IN SUITCASE

    വ്യവസായിയെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം സ്യൂട്ട്കേസിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു; കാമുകിയും പ്രതിശ്രുത വരനും അമ്മയും അറസ്റ്റിൽ

    യുവതിയുടെയും അമ്മയുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് മൃതദേഹം സ്യൂട്ട് കേസിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചത്.

    )}