നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » BANK ROBBERY IN THRISSURE

    ജീവനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധതിരിച്ച് 7 പേർ; തട്ടിയെടുത്തത് 4 ലക്ഷം; തൃശൂരിൽ12 അംഗ സംഘം ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചത് ഇങ്ങനെ

    മോഷണ വിവരം ഏഴു മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാണ് ബാങ്ക് അധികൃതര്‍ അറിയുന്നത്.

    )}