നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » COUNTERFEIT DIESEL FOR FILLING IN PRIVATE BUSES 500 LITERS SEIZED BY POLICE JK TV

    പ്രൈവറ്റ് ബസുകളില്‍ നിറയ്ക്കാന്‍ വ്യാജ ഡീസല്‍; 500 ലിറ്റര്‍ പൊലീസ് പിടികൂടി

    20 ലിറ്റര്‍ കൊള്ളുന്ന 40 കന്നാസുകളിലായാണ് വ്യാജ ഡീസല്‍ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്.

    )}