നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » DRISHYAM MODEL MURDER HELD IN GRAND DECK HOME NEAR PEYAD TV SSS

    ദൃശ്യം മോഡൽ കൊല നടന്നത് പേയാട് ഗ്രാൻഡ് ഡെക്ക് വില്ലയിൽ; പ്രേംകുമാറും സുനിതയും താമസിച്ചുവന്നത് ഭാര്യാഭർത്താക്കൻമാരായി

    പൊലീസ് വില്ലയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സമീപത്തുള്ള വീട്ടിൽ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടന്നതായി അയൽവാസികൾ അറിയുന്നത്

    )}