നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » GANG INVOLVED IN CAR RACKET CASE ARRESTED TV PRU

    കാർ ആക്രമിച്ച് 60 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയ കേസ്: പത്തംഗ ഗുണ്ടാ സംഘം പിടിയിൽ

     പണത്തിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ചും  ഇവർക്ക് പിന്നിൽ മറ്റ് സംഘങ്ങളുണ്ടോയെന്നും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

    )}