നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » GOLD SEIZED IN KARIPUR AIRPORT AA TV

    കരിപ്പൂരിൽ 1.65 കോടിയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി; 3 കിലോയിലധികം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് സോക്‌സിനുള്ളിൽ

    പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ വിപണി മൂല്യം 1.65 കോടി രൂപ വരും.

    )}