നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » GOLD WAS SEIZED FROM KARIPUR AIRPORT WHILE HIDING IN A COOKER GG TV

    പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 700 ഗ്രാം സ്വർണം കരിപ്പൂരിൽ പിടികൂടി; മലപ്പുറം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

    പ്രഷർ കുക്കറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് പ്രത്യേക അറയുണ്ടാക്കി അതിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ ആയിരുന്നു സ്വർണം.

    )}