നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » GOLD WORTH RS 85 LAKH WAS SEIZED FROM TWO PERSONS AT KANNUR AIRPORT

    മലദ്വാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് 214.25 പവൻ സ്വർണം; കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

    പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണത്തിന് വിപണിയിൽ 85 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരും.

    )}