നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » JOLLY MADE MORE REVEALATIONS IN KOODATHAYI CASE

    കൂടത്തായിയിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ; സിലിയെ മൂന്നുതവണ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ജോളി

    മൂന്നു തവണയും ഭക്ഷണത്തിൽ സയനൈഡ് കലർത്തിയാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്

    )}