നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » MADRASA TEACHER ARRESTED FOR RAPING BOYS1

    ആൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചു; ഒളിവിലായിരുന്ന മദ്രസ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

    2017ലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്.