നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » MAN BLUDGEONED TO DEATH WHEN HUSBAND CAUGHT WIFE HAVING EXTRAMARITAL AFFAIR

    ഭാര്യയ്ക്ക് അവിഹിത ബന്ധം; ശാരീരിക ബന്ധം നേരിൽ കണ്ട ദേഷ്യത്തിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കാമുകനെ കൊലപ്പെടുത്തി

    ഫ്ലാറ്റിൽ ജോലിക്കു വന്ന പ്ലമ്പറുമായുള്ള ഭാര്യയുടെ അവിഹിത ബന്ധം ഭർത്താവ് നേരിൽ കാണുകയായിരുന്നു

    )}