നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » MAN SHARES NUDE PICTURES OF WIFE AND PROJECTING HER AS CALL GIRL

    'മണിക്കൂറിന് 3000 രൂപ'; ഭാര്യയുടെ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ 'കോൾ ഗേൾ' എന്നു പരസ്യം നൽകി വാട്സാപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു

    ഓഗസ്റ്റിലാണ് യുവതിയെ പ്രതി വിവാഹം കഴിച്ചത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞതുമുതൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നു.

    )}