നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » MAN WHO DEPOSITED USED CONDOM IN TEMPLE COLLECTION BOXES CAUGHT

    ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിയ്ക്ക വഞ്ചിയിൽ ഉപയോഗിച്ച കോണ്ടം ഇട്ടയാൾ പോലീസ് പിടിയിൽ

    ഒരു വർഷമായി തുടരുന്ന തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് പൊലീസിന് ആളെ പിടികിട്ടിയത്