നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » NURSE WHO FROM KERALA TO DELHI FOR A JOB WAS MOLESTED BY A FELLOW KERALAITE

    ജോലി തേടി ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ മലയാളി നഴ്സിനെ പീഡിപ്പിച്ചു; മലയാളി അറസ്റ്റിൽ

    ഫെബ്രുവരി ആറിന് തന്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലെത്തിച്ചത്.

    )}