നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » ONLINE MONEY CHAIN FRAUD THRISSUR NATIVE ARRESTED TV MNB

    ഓൺലൈൻ വഴി വൻ മണിചെയിൻ തട്ടിപ്പ്; 32 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത പ്രതി പിടിയിൽ

    പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചാൽ 15 ദിവസം കൊണ്ട് പതിനാറായിരം രൂപ തിരിച്ചു നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പ്

    )}