നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » REFUSED MONEY TO BUY DRUGS SON ATTACKS 60 YEAR OLD MOTHER

    മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങാൻ പണം നൽകിയില്ല: 60 വയസുള്ള അമ്മയെ മകൻ ആക്രമിച്ചു

    മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായ പ്രവീൺ അടുത്തിടെ ഒരു ഡി-ആഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങിയെത്തിയതാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    )}