നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » RS 77 LAKH SEIZED FROM SCOOTER IN PALAKKAD AA TV

    പാലക്കാട് വൻ കുഴൽപണ വേട്ട: സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് 77.5 ലക്ഷം രൂപ

    അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ് പിടികൂടിയത്.