നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » SERIAL KILLER AYURVEDIC DOCTOR MAY HAVE KILLED NEARLY 100 THREW BODIES TO CROCODILES

    നൂറോളം കൊലപാതകങ്ങൾ; മൃതദേഹങ്ങൾ മുതലകൾക്ക് നൽകി; അന്വേഷണസംഘത്തെ ഞെട്ടിച്ച് പരമ്പര കൊലയാളിയായ ഡോക്ടർ

    2002 മുതൽ 2004 വരെയുള്ള രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ നിരവധി കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഇയാൾ നടത്തിയത്. അതും ഒരേ രീതിയിൽ