നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » TEACHER WHO SENT NUDE SELFIES TO STUDENTS JAILED

    കൗമാരക്കാർക്ക് നഗ്ന സെൽഫികൾ അയച്ചുകൊടുത്ത അദ്ധ്യാപിക അറസ്റ്റിൽ

    Teacher who sent nude selfies to students jailed | ഒരു 13കാരനെ സെക്സിനായി പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന കുറ്റവും അധ്യാപികയുടെ പേരിലുണ്ട്

    )}