നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » THREE MEMBERS OF A FAMILY COMMIT SUICIDE IN CHANGANASSERY

    Shocking: ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേർ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

    അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മകനെയുമാണ് വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

    )}