നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » VIGILANCE SEIZED MORE THAN THREE LAKH RUPEE FROM VALAYAR CHECK POST TV PRU

    വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്; ലക്ഷങ്ങളുടെ കൈക്കൂലി പണം പിടികൂടി

    ചരക്കു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും മോട്ടോർ വാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിയ പണമാണിത്. ഓവർലോഡ് ഉൾപ്പടെയുള്ള പിഴകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാനാണ് കൈക്കൂലി... റിപ്പോർട്ട്- പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശേരി

    )}