നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » WHO IS ANDREA YATES TEXAS MOM DROWNED HER 5 CHILDREN IN BATHTUB BELIEVING SHE WAS SATAN SAVING THEM FROM HELL

    സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അഞ്ച് മക്കളെ ബാത്ത്ടബ്ബിൽ മുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി ആൻഡ്രിയ യേറ്റ്സ്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും ക്രൂരയായ മാതവിന്റെ ജീവിത കഥ

    അന്വേഷണാത്മക ഡോക്യുമെന്ററിയായ 'The Crimes That Changed Us' ആണ് ആൻഡ്രിയയുടെ ക്രൂരത ലോകത്തെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്.