നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » WIFE LODGES COMPLAINT AGAINST HUSBAND FOR DENYING INTIMACY

    Couple | ഭർത്താവ് ശാരീരിക ബന്ധം നിഷേധിക്കുന്നു; പരാതിയുമായി ഭാര്യ പൊലീസിന് മുന്നിൽ

    രണ്ടുവർഷത്തോളമായി ശാരീരിക ബന്ധം നിഷേധിച്ച് ഭർത്താവ്. പരാതിയുമായി 24കാരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ