നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » WIFE SEVERS THE GENITALS OF HER HUSBAND FOR PREVENTING HER FROM TALKING TO BOYFRIEND

    കാമുകനോട് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല; ഭർത്താവിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം അറുത്ത് ഭാര്യ

    നാലുമാസം മുൻപാണ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള യുവതിയെ ഇയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചത്. തീർത്തും നാടകീയമായാണ് യുവതി കൃത്യം നിർവഹിച്ചത്

    )}