നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » WOMAN BRUTALLY BEATEN BY HER HUSBAND AFTER HE REFUSED TO HAVE SEX

    ലൈംഗികബന്ധത്തിന് വിസമ്മതിച്ചു; ചോദ്യം ചെയ്ത ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു

    വിവാഹത്തിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ഭർത്താവുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാൽ താമസിയാതെ അയാൾ തന്നിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നും യുവതി പറയുന്നു

    )}