നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » WOMAN PLANTS MARIJUANA IN HUSBAND AUTO RICKSHAW OVER AFFAIR

    'അവിഹിത ബന്ധ'ത്തിന് പ്രതികാരമായി ഭർത്താവിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കഞ്ചാവ് വെച്ച ഭാര്യ കുടുങ്ങി

    തന്റെ ഭർത്താവിന് മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഭാര്യ സംശയിച്ചിരുന്നു.

    • News18
    • |