നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » WOMAN TRAINEES STAND NAKED IN GROUP FOR PHYSICAL TEST AND CONDUCTED PREGNANCY TEST FOR UNMARRIED

    വനിത ട്രെയിനി ക്ലർക്കുമാരെ നഗ്നരാക്കി ദേഹ പരിശോധന; അവിവാഹിതർക്കു പോലും ഗർഭ പരിശോധന; ആശുപത്രിക്കെതിരെ ആരോപണം

    അവിവാഹിതകളായ സ്ത്രീകളെപ്പോലും വനിതാ ഡോക്ടർമാർ ഗർഭ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതായി കമ്മീഷ്ണർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

    )}