നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » YOUTH ARRESTED FOR KILLING HOMOSEXUAL BOSS

    സ്വവർഗാനുരാഗിയായ ബോസ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; ജോലിക്കാരനായ യുവാവ് പ്രതികാരം തീർത്തത് ഇങ്ങനെ

    ബോസ് സ്വവർഗാനുരാഗിയാണെന്നും ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിക്കാറുണ്ടെന്നും പസ്വാൻ പറഞ്ഞു.

    )}