നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » 17 YEARS OF TOGETHERNESS VINEETH SREENIVASAN SHARED PHOTO WITH WIFE DIVYA

    '17 വർഷം മുമ്പ് ഈ ദിവസമാണ് അവൾ യെസ് പറഞ്ഞത്'; വാർഷിക ദിനത്തിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ

    17 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഭാര്യ നൽകിയ മറുപടിയാണ് വിനീത് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    )}