നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » A CHILDHOOD PHOTO OF DULQUER SALMAAN DOING THE ROUNDS ON INTERNET

    അന്നും ഇന്നും കാറുകളുടെ കളിത്തോഴൻ; സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഇന്ന് മലയാളികളുടെ ഹീറോ

    കാർ കമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ യുവതാരം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അങ്ങനെതന്നെയാണ് കേട്ടോ

    )}