നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ABHAYA HIRANMAYI HAS A WORD FOR SLUT SHAMING HER FOR WEARING PARTY DRESS

    Abhaya Hiranmayi | 'അഭിസാരിക' പ്രയോഗവുമായി എത്തിയവർക്ക് അഭയ ഹിരണ്മയിയുടെ മറുപടി; പിന്തുണയുമായി ഗോപി സുന്ദറും

    മോഡേൺ വസ്ത്രത്തിലെ ചിത്രത്തിന് മോശം പ്രതികരണം നൽകിയവർക്ക് അഭയ ഹിരണ്മയിയുടെ വ്യത്യസ്ത മറുപടി

    )}