Home » photogallery » film » ABHAYA HIRANMAYI RESPONDS TO A COMMENT INVOLVING GOPI SUNDER

Abhaya Hiranmayi | 'ഗോപിയുടെ അടുത്ത് പാടാൻ പോയി 12 വർഷം കളഞ്ഞില്ലേ?' കമന്റിന് മറുപടി കൊടുത്ത് അഭയ ഹിരണ്മയി

'ഈ കുട്ടി ഗോപിയുടെ അടുത്ത് പാടാൻ പോയപ്പോൾ കൂടെ പോയി വെറുതെ 12 വർഷം കളഞ്ഞില്ലേ' എന്ന കമന്റിന് കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന പ്രതികരണവുമായി അഭയ ഹിരണ്മയി