നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTOR ANKITA LOKHANDE TROLLED FOR WEARING OM PRINTED PYJAMAS TRANSPG

    'ഓം' എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത പൈജാമ ധരിച്ചു; നടി അങ്കിത ലോഖണ്ഡേയ്ക്ക് വിമർശനം

    കാലറ്റം വരെ  സ്പർശിക്കുന്ന 'ഓം' പ്രിന്റുള്ള വസ്ത്രം അനാദരവിന്റെ സൂചനയാണെന്നാണ് വിമർശകർ ആരോപിക്കുന്നത്

    )}