നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTOR BHAMAA RESPONDS TO ALL SOCIAL MEDIA RUMOURS

    Bhamaa | സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണവുമായി നടി ഭാമ രംഗത്ത്

    Actor Bhamaa responds to social media rumours | സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കവേ പ്രതികരണവുമായി ഭാമ

    )}