നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTOR KAL PENN COMES OUT AS GAY GOT ENGAGED TO LONG TIME PARTNER GOES VIRAL

    ഞങ്ങളുടേത് സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗം, എന്റെയും അവന്റെയും വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നടൻ കാൽ പെൻ

    Actor Kal Penn comes out as gay got engaged to long time partner | താൻ സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗി ആണെന്നും, പങ്കാളി ആരെന്നുമുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നടന്റെ പുസ്തകം

    )}