നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTOR NARAIN LAMENTS THE LOSS OF HIS FRIEND SIVAKUMAR

    കോവിഡ് ഏൽപ്പിച്ച വിയോഗദുഃഖത്തിൽ നടൻ നരേൻ; നീ ബാക്കിയാക്കിയത് നിറവേറ്റപ്പെടാത്ത കുറേ സ്വപ്‌നങ്ങൾ എന്ന് കുറിപ്പ്

    ഹൃദയസ്പർശിയായ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുമായി നരേൻ

    )}