നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTOR SRINISH REPLIED TO A MAN WHO POSTED ABUSIVE COMMENT TO HIS INSTAGRAM POST

    Srinish Aravind | നടൻ ശ്രീനിഷ് അരവിന്ദ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് 'നിന്റെ തന്ത ആണോ' എന്ന് കമന്റ്; മറുപടി നൽകി ശ്രീനിഷ്

    Actor Srinish replied to a man who posted abusive comment to his Instagram post | ഒരു പ്രതിമയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് 'ആളെ മനസ്സിലായോ' എന്ന് ക്യാപ്‌ഷൻ കൊടുത്തതിനാണ് ഈ പ്രതികരണം

    )}