നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » ACTRESS NAZRIYAS INSTAGRAM ACCOUNT HACKED

    'ഏതോ കോമാളികൾ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു; സന്ദേശങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കരുത്'; മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി നസ്രിയ നസീം

    പ്രൊഫൈൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച നസ്രിയ, അതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിയാൽ പ്രതികരിക്കരുതെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    )}